Hvem kan vi hjælpe?

Som udgangspunkt kan alle uanset indtægtsforhold og bopæl henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af et juridisk problem.

Alle, der henvender sig i åbningstiden, kan få gratis mundtlig rådgivning.

Hvis den mundtlige rådgivning ikke er tilstrækkelig, kan vi også tilbyde dig at hjælpe dig med en egentlig sagsbehandling, fx at få skrevet et brev eller lign., såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces (se betingelserne her). Denne hjælp koster heller ikke noget. Læs mere

Her er nogle ofte stillede spørgsmål:

Er Sønderjyllands Retshjælp kun for borgere i Sønderjylland?
Nej, alle er velkommen til at få rådgivning hos Sønderjyllands Retshjælp. Skal du have hjælp ud over mundtlig rådgivning, altså reel sagsbehandling (rådgivning på trin 2 og 3) er det en forudsætning,  at din indkomst ligger under en vis grænse. se beløbsgrænserne her.

Jeg bor langt fra Retshjælpen, kan jeg få hjælp pr. telefon?

Desværre ikke. Men der er flere retshjælpe i DK, der yder telefonisk rådgivning. Listen over retshjælpsinstitutioner i DK findes her og deraf fremgår det, hvilken type af retshjælp, der ydes:
https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/tilskud-til-retshjaelpskontorer-og-advokatvagter/oversigt-over-godkendte-retshjaelpsinstitutioner

Kan jeg have flere sager på samme tid i Retshjælpen?

Retshjælpen kører ikke decideret sager for borgere, men vi kan godt hjælpe dig med flere juridiske spørgsmål på en gang.

Kan Retshjælpen hjælpe mig, hvis jeg ikke taler så godt dansk?

Retshjælpen kan bistå dig på engelsk (ved skriftlige henvendelser), men hvis du kun taler andre sprog end dansk, bør du medbringe en tolk. Retshjælpen har dog klienter fra mange forskellige baggrunde, og vi gør vores bedste for at hjælpe, også hvor der er sprogvanskeligheder.

Har jeg krav på hjælp fra Sønderjyllands Retshjælp?

Nej, det er Retshjælpens rådgivere, som afgør om der skal ydes hjælp til en konkret sag.