Hvad kan vi hjælpe med?

Sønderjyllands Retshjælps medarbejdere kan hjælpe dig med næsten alle typer sager. Her kan du læse nærmere om, hvilke sager vi hjælper med, og finde svar på en række ofte stillede spørgsmål.

Sønderjyllands Retshjælp kan blandt andet rådgive dig inden for følgende sagsområder:

 • Lejeforhold
 • Ansættelsesforhold og feriepenge
 • Klager over offentlige myndigheders afgørelser
 • Forbrugerkøb
 • Afbetaling, kontrakts- og gældsforhold, samt gældssanering
 • Erstatning og Forsikringsforhold
 • Papirløst samliv
 • Ægtepagter
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Underholdsbidrag
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Testamenter, skiftesager og arveforhold

På følgende områder er vores hjælp begrænset til helt grundlæggende mundtlig rådgivning:

 • Hvis du er aktivt erhvervsdrivende, og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig karakter
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
 • En forening (ejerforening, beboerforening, sportsforening mv.)

Retshjælpen kan ikke hjælpe dig med sager vedrørende køb og salg af fast ejendom, samt oprettelse af pantebrev mv.

Retshjælpen giver rådgivning på 3 trin:

Trin 1 omhandler helt grundlæggende mundtlig rådgivning, som omfatter såvel juridiske spørgsmål som praktiske og økonomiske muligheder forbundet hermed. Rådgivningen er dit beslutningsgrundlag for, om du vil gå videre med sagen. Denne rådgivning er anonym og gratis for alle.

Trin 2 og 3 omfatter yderligere rådgivning samt egentlig sagsbehandling, herunder udarbejdelse af ansøgning om fri proces, processkrifter i småsager, samt indgivelse af klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse. Trin 3 kan også omfatte den yderligere rådgivning, der gives med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist. Trin 2- og trin 3-rådgivning gives kun, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor.