Sønderjyllands Retshjælp

Sønderjyllands Retshjælp er en frivillig forening, der siden stiftelsen i 2012, har til formål at yde gratis juridisk bistand til mennesker, der har behov for juridisk rådgivning. Foreningen er selvejende, dvs. den er helt uafhængig af såvel private interesser som offentlige myndigheder. Retshjælpens drift er finansieret af driftsmidler fra Civilstyrelsen under Justitsministeriet.

Den daglige drift og ledelse forestås af advokatfuldmægtig Michael Gabrielsen. Stifteren, advokat Marianne Betzer, er frivillig i foreningen, ligesom hun sidder i foreningens bestyrelse.

Herudover er der tilknyttet frivillige rådgivere – jurastuderende på sidste del af uddannelsen, nyuddannede jurister og erfarne jurister/advokater. De studerende og nyuddannede superviseres af den daglige leder.

Der rådgives efter først-til-mølle-princip, dvs. man bliver rådgivet i den rækkefølge man ankommer. Det er ikke muligt at bestille tid i forvejen. Alle der møder op, vil få kontakt med en rådgiver den pågældende dag, men man må respektere åbningstiderne og at alle frivillige bruger deres fritid på at rådgive i retshjælpen.

Vi har altid brug for nye frivillige, så kunne det have din interesse, så kontakt os endelig.